ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА УЗ УЛИЦУ ОСЛОБОДИЛАЦА РАКОВИЦЕ, ОД ТРАМВАЈСКЕ ОКРЕТНИЦЕ ДО УЛИЦЕ ПАТРИЈАРХА ДИМИТРИЈА, ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА

среда, 15. март 2017.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације подручја уз Улицу ослободилаца Раковице, од трамвајске окретнице до Улице Патријарха Димитрија, општина Раковица

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 7. марта 2017. године утврдила је Нацрт плана детаљне регулације подручја уз Улицу ослободилаца Раковице, од трамвајске окретнице до Улице патријарха Димитрија, Градска општина Раковица са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)

оглашава

ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА УЗ УЛИЦУ ОСЛОБОДИЛАЦА РАКОВИЦЕ, ОД ТРАМВАЈСКЕ ОКРЕТНИЦЕ ДО УЛИЦЕ ПАТРИЈАРХА ДИМИТРИЈА, ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 13. марта 2017. године до 11. априла 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), 4. маја 2017. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. Краљице Марије бр. 1, најкасније до 11. априла 2017. године.