Општинско правобранилаштво

Општинско правобранилаштво има овлашћења да заступа Градску општину Раковица у свим споровима и поступцима пред судовима и другим органима, стара се о имовинским правима и интересима Општине и даје мишљења у поступцима који се воде пред општинским органима у којима може бити повређен интерес Градске општине Раковица.

Општинског правобраниоца поставља Скупштина општине на период од пет година.

Општински правобранилац има четири заменика, које поставља Скупштина општине на период од пет година. Одлуку о Општинском правобранилаштву доноси Скупштина општине.

 

Виолета Лошић – општински правобранилац Градске општине Раковица

Рођена је 1958. године у Босанском Грахову. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Сарајеву, а правосудни испит је положила у Београду.

Радила је на пословима адвокатског приправника, начелника правне службе КБЦ „Бежанијска коса“, као секретар дисциплинског суда, начелник правне службе „Варнос – Фитеп“ и као заменик јавног правобраниоца Градске општине Земун.

У септембру 2012. године постављена на место јавног правобраниоца Градске општине Раковица.

 

Ненад Матовић – заменик општинског правобраниоца Градске општине Раковица

Рођен је 1957. године у Београду. Дипломирао је Правном факултету Универзитета у Београду, где је положио и правосудни испит.

Радио је у „Фабрици картона и лепенки“ у Умци и Првом општинском суду у Београду. Од 2002. године ради као заменик јавног правобраниоца Градске општине Раковица.

 

 

 

Горан Кресовић – заменик општинског правобраниоца Градске општине Раковица

Рођен је 1969. године у Шибенику. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду, где је положио и правосудни испит.

Радио је на пословима адвокатског приправника у Адвокатској канцеларији Боривоја Боровића, затим као директор општих и правних послова у предузећу „BN BOS Company“ d.o.o. Био је водећи консултант у консултантском предузећу „Селена“ d.o.o.

Od 2000. године ради као заменик јавног правобраниоца Градске општине Раковица.

 

 

Нада Ковачевић – заменик општинског правобраниоца Градске општине Раковица

Рођена је 1963. године у Панчеву. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду, где је положила и правосудни испит.

Радила је на пословима адвокатског приправника, стручног сарадника у „Генералекспорту“ и као директор за увоз и извоз у АД „Лукас глобтрејд“ Београд. Била је руководилац Одељења за имовинске и стамбене послове Градске општине Раковица.

Од септембра 2012. године ради као заменик јавног правобраниоца ГО Раковица.

 

 

Татјана Маринковић – заменик општинског правобраниоца Градске општине Раковица

171

 

Татјана Маринковић, рођена 15. октобра 1971. године. Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду, смер банкарско и берзанско пословање. Правосудни испит положила је у Београду.

Радила је у банкарском сектору као самостални стручни сарадник више од једне деценије. Од 2015. године обављала је послове у правној служби Градског центра за социјални рад при Градској општини Вождовац.