Канцеларија за локални економски развој

Канцеларија за локални економски развој (КЛЕР) основана je 12. октобра 2012. године при Одељењу за информисање и управљање административно-информационим системом.

Канцеларија делује у два основна правца: привлачење домаћих и страних инвестиција и помоћ постојећој пословној заједници. Својим радом Канцеларија настоји да унапреди пословну климу у Раковици и подстакне бржи економски развој Општине.

Кључни задаци Канцеларије за локални економски развој:

  • Промоција Општине у земљи и иностранству као повољног места за улагање, пословање и живот – интернет маркетинг, израда промотивних материјала, посете сајмовима и другим манифестацијама из области привреде.
  • Информисање потенцијалних инвеститора и постојећих привредника о условима за пословање, могућностима за улагање, расположивим програмима подршке и подстицајима на локалном и националном нивоу.
  • Сарадња са приватним, јавним и невладиним сектором, координација њихових активности и подстицање приватно јавних партнерстава.
  • Припрема и праћење реализације пројеката у вези са локалним економским развојем.
  • Идентификација потреба и помоћи при решавању проблема локалне пословне заједнице ради унапређења конкурентности и подстицања развоја постојеће привреде.
  • Стварање и одржавање база података значајних за пословање постојеће привреде и потенцијалних инвеститора.

Канцеларија за локални економски развој

Телефон / факс: +381 11 7850 144
е-маил: kleroffice@rakovica.rs