Грб и Застава

Скупштина Градске општине Раковица, на седници одржаној 19.  марта  2009.године, на основу члана 6. Статута Градске општине Раковица („Службени лист града Београда“, бр. 45/08) и члана 94. Пословника Скупштине Градске општине Раковица („Службени лист града Београда“, 57/08), донела је Одлуку о грбу и застави Градске општине Раковица.

Општина Раковица има мали грб – основни грб, средњи грб и велики свечани грб

Мали основни грб: Златно оперважени плави штит, чија је црвена глава раздељена по плитком конкавном и обрнутом шеврону, преко свега сребрна фасада са златним вратима капеле Св. Петке раковичког Манастира која почива изнад азурне пречаге са полукружним испадом у средини обострано фимбрираном сребром; сребрни тролисни крст на куполи капеле почива у средини црвене главе штита док подножје штита са средином спаја сребрни разломљени шеврон суперпониран преко свега.

Средњи грб: Мали грб надвишен са златном бедемском круном са четири видљива мерлона и три реда златних тесаника у распореду 5 + 4 + 5  који имају спојнице на преклопу.

Велики грб: Средњи грб допуњен држачима и то – Св.Апостол Вартоломеј, мрке косе и браде, видљивих делова тела у сребру, одевен у жуту ризу са златним перибрахионима, огрнут плавим огртачем преко левог рамена, обувен у природне сандале са златним српом у повијеној десној руци, а лево Св. Апостол Варнава мрке косе и браде, видљивих делова тела у сребру, одевен у зелену ризу са златним перибрахионима, огрнут љубичастим огртачем преко левог рамена, обувен у природне сандале, са Светим Јеванђељем повезаним у пурпур, са црном рунделом у којој је сребрни крст на корицама, црвеном рикном и златним оковом у савијеној левој руци; уз држаче су усправљена сребрна златно окована копља стегова, и то уз десног држача златним ресама оперважени стег Београда, а уз левог држача истим таквим ресама оперважени стег Титулара који на квадратном пољу понавља мотив са штита. Држачи стоје на постаменту са мотивом „златне траве“, према мотиву са окова иконе Исуса Христа из Богородице Перивлепте (Охрид) из 1263.године. У дну грба је бела трака исписана црним РАКОВИЦА (у средини), односно испод сваког од држача његовим именом СВ. АПОСТОЛ ВАРТОЛОМЕЈ И СВ. АПОСТОЛ ВАРНАВА.

Општина Раковица има заставу. Застава општине Раковице квадратног је облика. Са  три слободне стране застава је  оперважена златним ресама. Са  четврте стране повезана је трима окастим везама са копљем носачем. Величина окастих веза добија се тако што се висина заставе подели на пет једнаких делова. Сваки непарни део висине је пун и представља везу са копљем, а сваки парни је празан. Обојени су тако да први одозго буде црвене боје а  друга два  плава. Средишњи део заставе има потпуно исту садржину као централни штит, мали амблем, развијен тако што су све линије продужене до граница квадрата.

Основни мали грб и средњи грб општине Раковица су у употреби као ознака и симбол Скупштине општине, председника општине, заменика председника општине, председника Скупштине општине, заменика председника Скупштине општине, Општинског већа, Општинске управе, за обележавање службених просторија и у службеној употреби.

О употреби врсте грба  из става 1. овог члана  и заставе и начину коришћења одлучује Општинско веће Општине Раковица.

Велики свечани грб општине Раковица је у употреби као ознака и симбол општине Раковица на згради општине Раковица, службеним просторијама председника општине и заменика председника општине, председника Скупштине  општине и заменика председника Скупштине општине за њихову службену употребу, као и у посебно свечаним приликама када се истиче значај и традиција општине.