ОБРАСЦИ МОЛБЕ ЗА ДОБИЈАЊЕ УВЕРЕЊА О ПРОСЕЧНОМ МЕСЕЧНОМ ПРИХОДУ

четвртак, 7. септембар 2017.

Oбразац молбе и информације о неопходној документацији за добијање уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства можете видети и преузети овде:

Молба за студентске стипендије -кредите

Са попуњеним обрасцем  и свом неопходном документацијом доћи у собу 235 Градске општине Раковица, радним данима од 07:30 до 15:30 часова.

НАПОМЕНА: Градска општина Раковица НЕ ДОДЕЉУЈЕ стипендије већ само даје уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства, који је неопходан при конкуренцији за стипендије које додељују надлежне институције.

 

УВЕРЕЊА МОЖЕТЕ ПРЕУЗИМАТИ РАДНИМ ДАНИМА ОД 7:30 ДО 14 ЧАСОВА.