Одлуке у складу са чланом 145 ЗПИ – Решења

2017. godina

решење 351-4-2017

resenje ROP-RAK-2080-ISAW-1-2017

ROP-RAK-5339-ISAW-12017

ROP-RAK-5604-ISAW-1-2017

ROP-RAK-8890-ISAW-1-2017

ROP-RAK-6038-ISAWHA-2-2017

ROP-RAK-11790-ISAW-1-2017

ROP-RAK-11877-ISAW-12017

ROP-RAK-12895-ISAW-1-2017

Решење ROP-RAK-14271-ISAW-1-2017

ROP-RAK-15111-ISAW-1-2017

ROP-RAK-16141-ISAW-1-2017

ROP-RAK-16946-ISAW-1-2017

ROP-RAK-17509-ISAW-1-2017

ROP-RAK-20939-ISAW-1-2017

ROP-RAK-20939-ISAWA-2-2017

ROP-RAK-23351-ISAW-1-2017

ROP-RAK-24729-ISAW-1-2017

ROP-RAK-24712-ISAW-1-2017

ROP-RAK-25494-ISAW-1-2017

ROP-RAK-26942-ISAW-1-2017

ROP-RAK-27721-ISAW-1-2017

ROP-RAK-27933-ISAW-1-2017

ROP-RAK-30049-ISAW-1-2017

ROP-RAK-31924-ISAW-12017

ROP-RAK-33244-ISAW-1-2017

ROP-RAK-33410-ISAW-1-2017

ROP-RAK-33225-ISAW-1-2017

ROP-RAK-37999-ISAW-1-2017

ROP-RAK-37605-ISAWHA-2-2017

ROP-RAK-39112-ISAW-1-2017

 

 

 

2015. godina

rešenje-351-65-2015

rešenje-351-68-2015

rešenje-351-77-2015

rešenje-351-79-2015

rešenje-351-84-2015

rešenje-351-86-2015

rešenje-351-89-2015

rešenje-351-99-2015

rešenje-351-101-2015

rešenje-351-137-2015

rešenje-351-143-2015

rešenje-351-144-2015

rešenje-351-152-2015

rešenje-351-165-2015

rešenje-351-173-2015

rešenje-351-177-2015

rešenje-351-186-2015

rešenje-351-190-2015

rešenje-351-206-2015

rešenje-351-218-2015

rešenje-351-219-2015

rešenje-351-221-2015

rešenje-351-235-2015

rešenje-351-251-2015

2016. godina

resenje 351–71-2016

resenje 351–20-2016

resenje-351-85-2016

resenje – 351-112-2016

resenje – 351–136- 2016

resenje-351-185-2016

resenje-351-191-2016

resenje-351-192-2016

resenje-351-193-2016

resenje-351-209-2016

resenje-351-212-2016

resenje-351-219-2016

resenje-351-224-2016

Решење 351–248-2016