ОДРЖАНА ОСМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГО РАКОВИЦА

уторак, 27. јун 2017.

На осмој седници Скупштине ГО Раковица која је одржана данас, одборници су разматрали 7 тачака дневног реда: Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Градске општине Раковица за 2016. годину, предлог одлуке о сталним манифестацијама из области спорта од значаја за Градску општину Раковица, предлог решења о давању сагласности на одлуку управног одбора Центра за културу и образовање Раковица о усвајању финансијског извештаја за 2016. годину, предлог решења о давању сагласности на одлуку надзорног одбора ЈП „Пословни центар- Раковица“ о усвајању финансијског извештаја за 2016. годину, предлог решења о давању сагласности на одлуку надзорног одбора ЈП „Пословни центар- Раковица“ о измени и допуни програма пословања за 2017. годину, предлог решења о измени решења о оснивању сталних и повремених радних тела Скупштине Градске општине Раковица, локални акциони план запошљавања Градске општине Раковица за 2017. годину.