РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПДР КОМПЛЕКСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ НА УГЛУ УЛИЦА БОРСКЕ И БАХТИЈАРА ВАГАБЗАДЕ

понедељак, 23. октобар 2017.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид у План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом на углу улица Борске и Бахтјара Вагабзаде, Раковица

Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 5. октобра 2017. године, на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) и чл. 11. и 19. Пословника о раду Комисије за планове Скупштине града Београда, донела је Закључак којим

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ НА УГЛУ УЛИЦА БОРСКЕ И БАХТИЈАРА ВАГАБЗАДЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 23. октобра до 6. новембра 2017. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова.

Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, најкасније до 6. новембра 2017. године.

 

Документ можете преузети овде

output