Захтев стамбеној комисији за доделу стана

Одељење:

Одељење за имовинске и стамбене послове

Одсек:

Одсек за имовинско-правне и стамбене послове

Потребна документација:

Сва расположива документација која доказује стамбену угроженост и документација о здравственом стању подносиоца захтева и чланова његове породице,

Образац се може преузети на шалтеру 14 Услужног центра Општине.

Такса:

Сви поднесци и одлуке ослобођени плаћања таксе по чл. 68. Закона о експропријацији

Место предаје захтева:

шалтер 10 Услужног центра Општине

Телефони за информације:

3051-788 лок 236, 3051-814, 3051-815, 3051-730.