Смртовница за покретање оставинског поступка

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одсек:

Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Раковица

Потребна документација:

  • Извод из матичне књиге умрлих, где је чињеница смрти уписана у општини Раковица
  • Потребно је попунити захтев и навести имена и презимена наследника, адресе и шта је умрли поседовао од покретне и непокретне имовине

Напомена везана за документацију:

Обавезно присуство најближег сродника

Место предаје документације:

шалтер 16.

Радно време са странкама:

радним даном од 07.30-15.30 часова

Телефон за информације:

011/3051-813