Наручивање докумената

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАД
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ

Одсек за лична стања грађана,
вођење матичних књига и изборна права – Раковица

Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Раковица обавештава грађане да неће бити у могућности да путем интернета прима налоге за издавање докумената. Ова услуга биће у потпуности доступна када се за то стекну технички услови. Матични уред наставиће са издавањем извода и других докумената у просторијама одсека.

Имејл адресе:

maticarirakovica@gmail.com

nedeljko.sakovic@rakovica.rs

marija.stanojevic@rakovica.rs

nada.stanosevic@rakovica.rs


 

Наручивање путем интернета извода из матичних књига рођених, венчаних, умрлих и уверења из књиге држављана

Поштовани суграђани, у прилици сте да користите услужни сервис општине Раковица уколико желите доставу извода из матичних књига рођених, венчаних, умрлих и уверења из књиге држављана на кућну адресу.

СВИ ИЗВОДИ НАРУЧЕНИ ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА СЕ ПЛАЋАЈУ, БЕЗ ОБЗИРА НА МОГУЋНОСТ ОСЛОБАЂАЊА ОД ТАКСИ.

Наручивање путем интернета

Једноставним кликом мишем на понуђене опције отвара се интернет страница са формуларом који треба попунити у целости.

Административне таксе за све наведене услуге су:

  1. За уверење о држављанству потребно је платити 770 динара.
  2. За извод из књиге рођених, венчаних и умрлих на домаћем обрасцу цена услуге је: 430 динара.
  3. За извод из књиге рођених, венчаних и умрлих на међународном обрасцу цена услуге је: 720 динара.

Изводи из матичних књига рођених, венчаних, умрлих и уверења из књиге држављана могу добити лица која су уписана у матичне књиге у свим градским општинама у Београду. Сви изводи и уверења испоручују се само на територији града Београда.

На све ове цене услуга треба додати још 214 динара за слање извода на кућну адресу Пост експрес услугом „данас за сутра“ као и 45 динара која пошта наплаћује за поштарину за налог за уплату. Уколико се наручује више извода истовремено на исту адресу, плаћа се само једна накнада за услугу Пост експреса.