Радне књижице

Од 1. јануара 2016. године радна књижица више не постоји као документ, тако да се упис не врши у радну књижицу већ све податке води јединствени регистар запослених.