ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ НОВИХ РАДНИКА

петак, 3. март 2017.

Управа градске општине Раковица из Београда Мишка Крањца број 12 расписује О Г Л А С За пријем Једног извршиоца- дипломираног економисту са завршеном високом школом економског смера у четворогодишњем трајању ( 240 бодова) и најмање пет година радног искуства у струци за рад на пословима самосталног стручног сарадника за буџет у Одељењу за буџетско

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ МОТОРНОГ ВОЗИЛА ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ

среда, 1. март 2017.

Управа градске општине Раковица , из Београда, улица Мишка Крањца бр.12, у складу са Решењем председника Градске општине Раковица бр. 06/1-20/17-IV  од  08.02.2017. године објављује:                 ОГЛАС ЗА  ЈАВНУ ПРОДАЈУ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ Управа градске општине Раковица из Београда оглашава  јавну продају путем лицитације 1 службено возило:. Подаци о возилу:  1.       Аутобус NEW TURBO RIVAL; тип