Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за спортски центар „Језеро” у Реснику

среда, 2. август 2017.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за спортски центар „Језеро” у Реснику са Извештајем о стратешкој процени Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 20. јула 2017. Године, утврдила је Нацрт плана детаљне регулације за спортски центар „Језеро“ у Реснику, градске општине Раковица и Вождовац са

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

петак, 5. мај 2017.

Обавештавамо вас да је завршен пројекат гасификације месних заједница „Браћа Величковић“ и „Митар Бакић“, чиме су створени услови за прикључења  свих домаћинстава и привредних субјеката на дистрибутивну гасоводну мрежу. Градска општина Раковица организује састанак са физичким и правним лицима, на коме ће пружити све потребне информације и упутства ради олакшавања процедуре за прикључење. Састанак ће

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ГО РАКОВИЦА

четвртак, 13. април 2017.

Управа Градске општине Раковица, на основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016)  и члана  11. и 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ 95/16) оглашава ЈАВНИ КОНКУРС

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ НОВИХ РАДНИКА

петак, 3. март 2017.

Управа градске општине Раковица из Београда Мишка Крањца број 12 расписује О Г Л А С За пријем Једног извршиоца- дипломираног економисту са завршеном високом школом економског смера у четворогодишњем трајању ( 240 бодова) и најмање пет година радног искуства у струци за рад на пословима самосталног стручног сарадника за буџет у Одељењу за буџетско

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ МОТОРНОГ ВОЗИЛА ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ

среда, 1. март 2017.

Управа градске општине Раковица , из Београда, улица Мишка Крањца бр.12, у складу са Решењем председника Градске општине Раковица бр. 06/1-20/17-IV  од  08.02.2017. године објављује:                 ОГЛАС ЗА  ЈАВНУ ПРОДАЈУ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ Управа градске општине Раковица из Београда оглашава  јавну продају путем лицитације 1 службено возило:. Подаци о возилу:  1.       Аутобус NEW TURBO RIVAL; тип