РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПДР КОМПЛЕКСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ НА УГЛУ УЛИЦА БОРСКЕ И БАХТИЈАРА ВАГАБЗАДЕ

понедељак, 23. октобар 2017.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Рани јавни увид у План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом на углу улица Борске и Бахтјара Вагабзаде, Раковица Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 5. октобра 2017. године, на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10,

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО ТЕРИТОРИЈЕ ГО РАКОВИЦА УЗ УЛИЦУ КНЕЗА ВИШЕСЛАВА

петак, 6. октобар 2017.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за део територије Градске општине Раковица уз Улицу кнеза Вишеслава Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 14. септембра 2017. године утврдила је Нацрт плана детаљне регулације за део територије Градске општине Раковица уз улицу Кнеза Вишеслава, на основу члана

РАНИ ЈАВНИ УВИД

петак, 29. септембар 2017.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Рани јавни увид у Измене и допуне регионалног просторног плана административног подручја града Београда Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 12. септембра 2017. године, на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13,

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за спортски центар „Језеро” у Реснику

среда, 2. август 2017.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за спортски центар „Језеро” у Реснику са Извештајем о стратешкој процени Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 20. јула 2017. Године, утврдила је Нацрт плана детаљне регулације за спортски центар „Језеро“ у Реснику, градске општине Раковица и Вождовац са

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

петак, 5. мај 2017.

Обавештавамо вас да је завршен пројекат гасификације месних заједница „Браћа Величковић“ и „Митар Бакић“, чиме су створени услови за прикључења  свих домаћинстава и привредних субјеката на дистрибутивну гасоводну мрежу. Градска општина Раковица организује састанак са физичким и правним лицима, на коме ће пружити све потребне информације и упутства ради олакшавања процедуре за прикључење. Састанак ће

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ГО РАКОВИЦА

четвртак, 13. април 2017.

Управа Градске општине Раковица, на основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016)  и члана  11. и 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ 95/16) оглашава ЈАВНИ КОНКУРС

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ НОВИХ РАДНИКА

петак, 3. март 2017.

Управа градске општине Раковица из Београда Мишка Крањца број 12 расписује О Г Л А С За пријем Једног извршиоца- дипломираног економисту са завршеном високом школом економског смера у четворогодишњем трајању ( 240 бодова) и најмање пет година радног искуства у струци за рад на пословима самосталног стручног сарадника за буџет у Одељењу за буџетско

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ МОТОРНОГ ВОЗИЛА ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ

среда, 1. март 2017.

Управа градске општине Раковица , из Београда, улица Мишка Крањца бр.12, у складу са Решењем председника Градске општине Раковица бр. 06/1-20/17-IV  од  08.02.2017. године објављује:                 ОГЛАС ЗА  ЈАВНУ ПРОДАЈУ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ Управа градске општине Раковица из Београда оглашава  јавну продају путем лицитације 1 службено возило:. Подаци о возилу:  1.       Аутобус NEW TURBO RIVAL; тип