Бирачки списак

Упис, брисање, измена, допуна и исправка бирачког спискa

Одељење:Одељење за општу управу

Одсек: За управу

Потребна документација (у зависности од основа за тражену промену):

  • Лична карта
  • Извод из матичне књиге умрлих
  • За расељена лица: картон о пријави боравка

Напомена везана за документацију: Лична карта мора бити важећа.

Радно време са странкама: радним даном 08.00-16.00h
Телефон за информације: +38111 3051 767


Увид у бирачки списак

Одељење: Одељење за општу управу
Одсек: За управу

Потребна документација:

  • Лична карта или било који документ са ЈМБГ

Радно време са странкама: радним даном 08.00-16.00h
Телефон за информације: +38111 3051 767

Напомена:

Могућ је увид лично или путем телефона 3051-767, као и на Интернет сајту http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal