Секретар и заменик Секретара ГО Раковица

Мирјана Марковић – секретар Скупштине ГО Раковица

 

sekretarskupstinemirjanamarkovicРођена je 1954. године  у  Јањеву, Општина Липљан на Косову и Метохији. Дипломирала је на Правном факултету у Приштини 1979. године а правосудни испит положила је у Београду 1993. године. Обављала је послове секретара Хотела „Славија“. Радилa је као водитељ на Телевизији Приштина а касније и на пословима стручног сарадника за заступање у ЈАТ AIRWAYS koмпанији.  Од 2009. године  успешно обавља послове у адвокатури.

 

Славољуб Радојковић – заменик секретара Скупштине ГО Раковица

 

slavoljub_radojkovicРођен 10. јануара 1959. године у Новом Пазару. Дипломирао на Правном факултету у Београду. Од 1983. године радио у Управи ГО Раковица на пословима војних обвезника, да би 1991. године прешао у Министарство одбране. У Управу ГО Раковица поново прелази 2007. године и обавља управно-правне и послове матичара. Дугогодишњи је активни спортиста и отац двоје деце.