Утврђивање накнаде по основу правоснажног решења

Одељење:

Одељење за имовинске и стамбене послове

Одсек:

Одсек за имовинско-правне и стамбене послове

Потребна документација:

  • Копија правноснажног решења по основу ког се тражи утврђивање накнаде
  • Остали писмени докази о правном следбеништву

Образац се може набавити у општини:

шалтер број 14

У поступцима одређивања накнаде за експроприсане непокретности сви поднесци и одлуке ослобођени су плаћања такси по члану 68. Закона о експропријацији.

Место предаје документације:

шалтер 10

Телефон за информације:

3051 – 788, локал 236 и 3051-730, 3051 – 814, 3051-815