Уверење о држављанству

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одсек:

Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Раковица.

Потребна документација:

  • Захтев
  • Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца:

шалтер 16.

Републичка административна такса:

740 дин.

Текући рачун:

840-742221843-57

Број модела:

97

Позив на број:

29-120

Место предаје обрасца:

шалтер матичара 16.

Место решавања предмета:

уверења се издају одмах по предаји захтева.

Радно време са странкама:

радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације:

011/3051-813

Напомена:

Уверења се издају за лица уписана у књизи држављана или у матичним књигама рођених Општине Раковица, и осталих градских општина Града Београда, уколико су подаци унети у електронску евиденцију.

Уверења можете да поручите и на следеће начине:

  • писменим путем на адресу: ГО Раковица – за матичаре, Мишка Крањца 12, 11090 Раковица
  • путем Интернет формулара