Послови месних заједница

Одељење за послове месних заједница врши све стручне, административне, финансијске и остале послове за потребе месних заједница:

  • ствара услове да грађани преко месних заједница задовољавају своје потребе и интересе за бољим условима живота;
  • даје иницијативе за изградњу и одржавање локалних путева, комунално уређење насеља, решавање проблема бесправне градње, јавне расвете и др.; води службену евиденцију о избору председника Скупштине станара-савета, издаје уверења о избору истих и обавља друге послове прописане Законом о становању;
  • опслужује скупштинска радна тела из своје надлежности и врши друге послове у складу са законом и другим прописима

Начелник Одељења за послове месних заједница Виолета Бањац

mesnezajednice@rakovica.rs

тел. +381 (11)3051-745