Одсек за комуналне послове

Одсек за комуналне послове обавља:

  • стручно-технички преглед документације у поступку издавања одобрења за постављање летњих башта, тезги, киоска, привремених монтажних објеката, реклама, конзерватора, расхладних витрина, билборда, жардињера и сл.

Захтеве можете преузети овде:

Zahtev za novu bastu

Zahtev za reklame

zahtev tezge-manifestacije

Zahtev za ambulantnu prodaju

Zahtev za obnovu baste

Zahtev za sanducice i tel. govornice

Zahtev za zabavne parkove

Zahtev za zardinjere i klupe