Инфо центар – Служба за обавештавање

Центар за обавештавање налази се у згради Општине Раковица и на располагању је грађанима од 00 до 24 часа. Служба се бави видео надзором, одржавањем и обезбеђењем зграде.

Грађани на дежурне телефоне ове службе могу да пријаве комуналне и грађевинске проблеме (бесправну градњу), ванредне ситуације на територији општине (пожари, поплаве, земљотреси, пуцање великих цевовода, еко-хаварија итд).

По добијању пријаве, Центар за обавештавање ступа у везу са кол-центрима јавних предузећа (Водовод и канализација, Електродистрибуција, Београд пут, Градска чистоћа, Јавна расвета), МУП-ом и Комуналном полицијом и усмерава комуналне службе по пријави грађана.

Радним данима у радно време (од 7:30 до 15:30 часова), грађани могу звати на бројеве телефона:

+381 11 3051 788 и +381 11 3051 700.

Ван радног времена и викендом пријава ванредних догађаја и ванредних ситуација пријављује се на бројеве телефона:

+381 11 3582 582 и +381 65 3582 582

Служба је на располагању грађанима од 00 до 24 часа.