Одсек за управно-правне послове

Одсек за управно-правне послове обавља послове првостепеног управног поступка у примени прописа грађевинске и комуналне области и друге послове везане за решавање предмета у првостепеном поступку (израда информација, извештаја и др.), послове правне обраде предмета

Преузмите документа

OB specifikacija konacno 2018

Obrazac balon hala

Obrazac za pravni status