Скупштинска тела

СКУПШТИНСКА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА

 

Скупштина градске општине Раковица на седници одржаној 06. септембра 2012. године, на основу члана  30, 31. и 32. Статута градске општине Раковица (“Службени лист града Београда“ 45/08, 10/10 и 7/12) и члана 43. – 48. Пословника Скупштине општине Раковица („Службени лист града Београда, бр. 57/08 и 41/12 ), донела је

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е

            1. Оснивају се стална радна тела Скупштине: Савет за локалну самоуправу и месне заједнице; Савет за буџет, финансије и привредна питања; Савет за заштиту здравља; Савет за заштиту животне средине; Савет за урбанизам, грађевину, имовину и комуналне делатности; Савет за културу, информисање и информатику; Савет за образовање; Савет за запошљавање; Савет за саобраћај и телекомуникације; Савет за младе; Савет за социјалну, дечију заштиту и заштиту деце са посебним потребама; Комисија за прописе, представке и предлоге; Комисија за борачка и инвалидска питања; Комисија за развој приватног предузетништва; Комисија за спорт; Комисија за остварење родне равноправности.

За чланове сталних радних тела  Скупштине бирају се:

Савет за локалну самоуправу и месне заједнице:

 • Снежана Маркоски
 • Светлана Стоиљковић
 • Снежана Живковић
 • Радивоје Церовић
 • Павле Благојевић
 • Раденко Ковачевић
 • Јелена Тошић
 • Тања Вујадиновић
 • Ивана Сакић
 • Милија Јојић
 • Сузана Чоп

Савет за буџет, финансије и привредна питања:

 • Милија Терзић
 • Горан Живаљевић
 • Милена Шуковић
 • Данијела Јовановић
 • Оливера Дмитровић
 • Марина Лајић
 • Ксенија Миланковић
 • Јелена Мандић
 • Чедомир Унковић
 • Гордана Јевтић
 • Весна Икодиновић

Савет за заштиту здравља:

 • Др Огњен Јеличић
 • Др Јелена Анђелић
 • Мирослава Рајачић Тавчиоски
 • Др Милинко Мишкењин
 • Др Радмила Угљешић
 • ДР Драган Максимовић
 • Јелена Цекић
 • Зорица Јовановић
 • Милан Јаковљевић
 • Радица Дуњић
 • Биљана Лукић Петровић

Савет за заштиту животне средине:

 • Данијела Цветковић
 • Братислав Лошић
 • Веселин Драганић
 • Милорад Милановић
 • Драган Балашевић
 • Јелена Мандић
 • Србослав Зечевић
 • Милан Ловчевић
 • Момчило Марсенић
 • Предраг Николић
 • Мирка Кнежевић

Савет за урбанизам, грађевину, имовину и комуналне делатности:

 • Мирослав Видаковић
 • Бранислав Живковић
 • Жарко Грубић
 • Борјанка Милаковић
 • Јован Богдановић
 • Милован Прличевић
 • Радојка Бачкоња
 • Предраг Маринковић
 • Мирела Гаћеша
 • Миладин Бојановић
 • Слађана Пешић

Савет за културу, информисање и информатику:

 • Марија Јовичић
 • Славко Радојковић
 • Игор Стогов
 • Златко Караферић
 • Емина Ћосић
 • Слободан Јањатов
 • Милан Станковић
 • Душан Јанковић
 • Ненад Миленковић
 • Јасмина Луковић
 • Срђан Никашиновић

Савет за образовање:

 • Весна Кљајић – Савић
 • Саша Стојановић
 • Др Павле Ковачевић
 • Мр Наташа Николић
 • Небојша Прпа
 • Гордана Добросављевић
 • Јована Илић
 • Весна Недељковић
 • Александар Рокић
 • Станислав Стевуљевић
 • Снежана Дукић

Савет за запошљавање:

 • Милорад Тодоровић
 • Вера Јовановић
 • Милица Радовић
 • Ружица Ђурић
 • Душко Вуксановић
 • Ана Чоловић
 • Александра Предојевић
 • Јелена Топић
 • Милош Летић
 • Елизабета Минић
 • Зорица Ристић

Савет за саобраћај и телекомуникације:

 • Томислава Стојиљковић
 • Светозар Даничић
 • Миленија Бачевић
 • Илија Николић
 • Томислав Недељковић
 • Ненад Гавриловић
 • Драган Станић
 • Никола Гаћеша
 • Душко Марушић
 • Стеван Стаменковић
 • Мирољуб Стошић

Савет за младе:

 • Невена Стаменковић
 • Марко Спасић
 • Наташа Николић
 • Ђорђе Марчић
 • Павле Животић
 • Срђан Мијатовић
 • Владимир Ракић
 • Иван Ранђеловић
 • Горана Савић
 • Петар Јовановић
 • Милан Радивојевић

Савет за социјалну, дечију заштиту и заштиту деце са посебним потребама:

 • Милорад Тодоровић
 • Данка Јевремовић
 • Владан Средовић
 • Мирјана Билбија
 • Др Владимир Дмитровић
 • Јованка Тадић
 • Верослава Вулетић
 • Зорка Познановић
 • Мила Радоичић
 • Алехандра Станић
 • Виолета Бањац

Комисија за прописе, представке и предлоге:

 • Драгољуб Јовановић
 • Дмитар Кнежевић
 • Ана Јојић
 • Слободанка Јерковић
 • Радоје Новаковић
 • Бошко Увалин
 • Александар Милановић
 • Миливоје Новаковић
 • Бранко Босиљчић
 • Градимир Црнобрња
 • Драгана Зарић

Комисија за борачка и инвалидска питања:

 • Зоран Милутиновић
 • Др Павле Ковачевић
 • Драган Видаковић
 • Слободан Матић
 • Милисав Алексић
 • Драгана Стојисављевић
 • Милан Младеновић
 • Радомир Величковић
 • Беким Сулејмани
 • Филип Николић
 • Миомир Остојић

Комисија за развој приватног предузетништва:

 • Братислав Лошић
 • Снежана Маркоски
 • Драган Балашевић
 • Александар Нешковић
 • Милош Марковић
 • Блажо Јовановић
 • Слободан Станојевић
 • Андреја Трајковић
 • Никола Сукњаић
 • Драгољуб Миливојевић
 • Зоран Милијић

Комисија за спорт:

 • Светозар Познановић
 • Дарко Роган
 • Ливиус Бунда
 • Марио Станошевић
 • Ана Петровић
 • Милица Перуничић
 • Драган Оташевић
 • Ненад Матић
 • Кристијан Миловановић
 • Бранко Ерић
 • Никола Крвавац

Комисија за остварење родне равноправности:

 • Загорка Бешић
 • Душица Таневски
 • Зорица Решковић
 • Јадранка Паравиња
 • Мирјана Гутеша
 • Татјана Васовић – Новосел
 • Ивана Јелић
 • Весна Антељ
 • Невена Ћосић
 • Драган Станимировић
 • Ана Ђурић

2. Оснивају се повремена радна тела Скупштине и то:  Комисија за праћење примене  етичког кодекса  понашања изабраних, постављених и именованих лица Скупштине општине Раковица; Комисија за спровођење поступка и утврђивања предлога за доделу јавних признања.

За чланове повремених радних тела Скупштине бирају се:

Комисија за праћење примене  етичког кодекса  понашања изабраних, постављених и именованих лица:

 • Братислав Петровић
 • Рашко Раковић
 • Марија Спасић
 • Јелена Јовановић
 • Миодраг Илић
 • Александра Кнежевић
 • Јелена Живковић
 • Анђела Илић
 • Љиљана Кожовић
 • Сандра Билбија
 • Катарина Ђоквучић

Задатак Комисије  је да прати примену етичког кодекса понашања изабраних, постављених и именованих лица Скупштине општине Раковица и пружа објашњења у вези са његовом садржином и применом функционерима, грађанима и медијима.

Комисија за спровођење поступка и утврђивања предлога за доделу јавних признања:

 • Владан Коцић
 • Гордана Голубовић
 • Сима Вучковић
 • Горан Стојановић
 • Оливера Манојловић – Штрбац
 • Малиша Андрић
 • Драган Векић
 • Александар Милановић
 • Иван Поповић
 • Терзија Петијевић
 • Душан Цвијетић

Задатак Комисије је да у складу са Одлуком о установљењу јавних признања општине Раковица спроведе поступак и утврди  предлог за доделу јавних признања општине.

3. Мандат изабраних чланова   савета   и комисија траје до истека  мандата ове Скупштине.

4.Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном листу града Београда“.