Скупштинска тела

СКУПШТИНСКА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА

 

 

 

Скупштина градске општине Раковица на седници одржаној 15. септембра     2016. године, на основу члана 29, 30, 31. и 32. Статута градске општине Раковица (“Службени лист града Београда“ 45/08, 10/10, 7/12, 35/13 и 94/ 14) и члана 43.- 46, 55. Пословника Скупштине општине Раковица („Службени лист града Београда, бр. 57/08, 41/12,50/15 и 22/16 ), донела је

 

 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е

 

 

  1. Оснивају се стална радна тела Скупштине: Савет за локалну самоуправу и месне заједнице; Савет за буџет, финансије и привредна питања; Савет за заштиту здравља; Савет за заштиту животне средине; Савет за урбанизам, грађевину, имовину и комуналне делатности; Савет за културу, информисање и информатику; Савет за образовање; Савет за запошљавање; Савет за саобраћај и телекомуникације; Савет за младе; Савет за социјалну, дечију заштиту и заштиту деце са посебним потребама; Савет за безбедност; Савет за националне мањине; Комисија за прописе, представке и предлоге; Комисија за борачка и инвалидска питања; Комисија за развој приватног предузетништва; Комисија за спорт; Комисија за остварење родне равноправности.

 

За чланове сталних радних тела  Скупштине бирају се:

 

 

Савет за локалну самоуправу и месне заједнице:

 

Михаела Парезановић

Павле Станковић

Маријана Ћуковић

Марија Мијатовић

Марко Королија

Ненад Ристић

Сања Тешмановић

Мирослав Маринковић

Мића Милановић

Маја Ашћерић

Лука Мркобрда

 

 

Савет за буџет, финансије и привредна питања:

 

Жељко Влачић

Милена Пантелић

Милица Перуничић

Чедомир Унковић

Тара Красић

Бојан Милић

Душко Вуксановић

Сандра Курко

Марина Лаић

Александар Милановић

Бранислав Савић

 

 

Савет за заштиту здравља:

 

Гордана Жабић

Биљана Радаковић

Оливера Пантовић

Дарко Јевтић

Ана Лакобрија

Драгомир Барџић

Др Милинко Мишкељин

Др Дарко Лазаревић

Др Живан Марјанов

Александар Петровић

Др Јелена Анђелић

 

 

Савет за заштиту животне средине:

 

Данијела Цветковић

Лидија Јакшић

Стефан Татовић

Мирјана Симић

Гордана Цветковић

Милан Ловчевић

Сандра Курко

Небојша Анастасијевић

Слађана Душанић

Драгана Ивановић

Јелена Милошевић

 

 

Савет за урбанизам, грађевину, имовину и комуналне делатности:

 

Ивана Марковски

Павле Ђорђевић

Данијела Радосављевић

Жељко Влачић

Снежана Стојановић

Владимир Матић

Мирослав Видаковић

Милица Маринковић

Малиша Андрић

Маја Ашћерић

Ненад Ранђеловић

 

 

Савет за културу, информисање и информатику:

 

Сања Стајић

Зоран Марковић

Весна Чингелић

Милорад Радусиновић

Мила Јанковић

Слободан Клисински

Ненад Ристић

Весна Анастасијевић

Милан Недељковић

Биљана Јовановић

Кристина Кузмановић

 

 

Савет за образовање:

 

Јелена Грујић

Ања Петковић

Марко Ђекић

Милка Куленовић

Весна Недељковић

Бора Пешић

Саша Стојановић

Лидија Константиновић-Живановић

Весна Кљајић-Савић

Вукица Шћекић

Слађана Мишкељин

 

 

Савет за запошљавање:

 

Снежана Гвозденовић

Марко Симић

Велимир Ђукић-Лазовић

Александра Предојевић

Марко Митић

Драган Танасковић

Никола Сукњајић

Марко Спасић

Раде Остојић

Јелена Топић

Душанка Прошић

 

 

Савет за саобраћај и телекомуникације:

 

Светлана Миљуш

Никола Митровић

Драгана Митић

Милена Томашевић

Стеван Старчевић

Радисав Станишић

Александар Милошевић

Душко Марушић

Мирко Томовић

Душан Ђорђевић

Павле Благојевић

 

 

Савет за младе:

 

Милош Ушљебрка

Никола Радовановић

Милена Пантелић

Јован Панџић

Наташа Николић

Душан Стевановић

Лука Пајовић

Тамара Шурлан

Тамара Томовић

Небојша Репац

Марко Дамјановић

 

 

Савет за социјалну, дечију заштиту и заштиту деце са посебним потребама:

 

Милица Перуничић

Вукашин Попадић

Никола Митровић

Весна Ковачевић

Кристина Латиновић

Слађана Вучевац

Лидија Константиновић – Живановић

Тијана Томић

Савка Бакић-Јовачевић

Мирјана Билбија

Јована Икодиновић

 

 

Савет за безбедност

 

Владан Коцић

Горан Милинковић

Татјана Митровић

Боро Антељ

Душан Ђаковић

Добрила Васић

Станислав Стевуљевић

Невена Трибл

Виолета Попески

 

 

Савет за националне мањине

 

Добрила Васиљевић

Мирјана Тришић

Нада Лончар

Слађана Пешић

Гордана Голубовић

Срећко Миљушевић

Ивана Рашић

Жарко Станић

Слободан Клисински

 

 

Комисија за прописе, представке и предлоге:

 

Милорад Тодоровић

Александар Милановић

Милица Ђорђевић

Тара Красић

Ивана Илић

Никола Папић

Бранислав Вујовић

Александар Петровић

Бојана Ћирић

Јасмина Прошић

Владимир Мирчић

 

 

Комисија за борачка и инвалидска питања:

 

Звонимир Јовановић

Зоран Милошевић

Зоран Комарица

Светислав Ђорђевић

Данијела Ђорђевић

Мирослав Ивковић

Мирко Тасић

Борис Никачевић

Томислав Павловић

Предраг Станаревић

Бојан Милић

 

 

Комисија за развој приватног предузетништва:

 

Кристина Станковић

Дијана Лазић

Миливоје Коцић

Радиша Томашевић

Славка Драгишић

Андреја Трајковић

Милован Поповић

Мирко Томовић

Александар Нешковић

Љубинка Ераковић

Жељко Вујичић

 

 

Комисија за спорт:

 

Вања Марјановић

Емил Имер

Ивана Ратаковић

Ненад Поповић

Срефан Дурлевић

Матија Чалић

Јелена Радић

Ливиус Бунда

Мирослав Стевановић

Мирослав Маринковић

Милан Смиљанић

 

 

 Комисија за остварење родне равноправности:

 

Тања Леонтијевић

Јелена Ранђеловић

Славица Костић

Драгица Атанасковић

Соња Вуковић

Ана Докић

Срђан Милановић

Анђела Илић

Ивана Сакић

Милан Максимовић

Михољка Бреско

 

 

  1. 2. Оснивају се повремена радна тела Скупштине и то: Комисија за праћење

примене  етичког кодекса  понашања изабраних, постављених и именованих лица Скупштине општине Раковица; Комисија за спровођење поступка и утврђивања предлога за доделу јавних признања.

 

За чланове повремених радних тела Скупштине бирају се:

 

Комисија за праћење примене  етичког кодекса  понашања изабраних, постављених и именованих лица:

 

Стефан Савичевић

Милена Томашевић

Сања Ранђеловић

Павле Ђорђевић

Милица Ђуровић

Дргана Ђокић

Марко Цвејић

Милан Драгаш

Милица Маринковић

Бобан Стојицев

Мирослав Видаковић

 

 

Задатак Комисије  је да прати примену етичког кодекса понашања изабраних, постављених и именованих лица Скупштине општине Раковица и пружа објашњења у вези са његовом садржином и применом функционерима, грађанима и медијима.

 

Комисија за спровођење поступка и утврђивања предлога за доделу јавних признања:

 

Милан Ненадовић

Горан Стојановић

Милош Стојковић

Анђела Николић

Зоран Предић

Гордана Голубовић

Неђо Миловановић

Петар Ђорђевић

Андреја Трајковић

Небојша Анастасијевић

Томислав Николић

 

Задатак Комисије је да у складу са Одлуком о установљењу јавних признања општине Раковица спроведе поступак и утврди  предлог за доделу јавних признања општине.

 

  1. Мандат изабраних чланова савета   и комисија траје до истека  мандата ове Скупштине.