Друштвене делатности

Издавање уверења о просечном месечном износу по члану домаћинства ради остваривања права на ученичко-студентску стипендију

  • брошура која се може добити у секретаријату школе/факултета или на сајту министарства просвете
  • изјава са два сведока о броју чланова породичног домаћинства -оверена
  • примања за првих 6 месеци у години за запослене чланове, за незапослене-потврде са Бироа за незапослена лица
  • за осталу децу потврде о школовању-студирању
  • фотокопија личне карте подносиоца захтева