Правна помоћ

Одељење: Одељење за општу управу

Радно време са странкама: од 8 до 12 сати

Пријем странака: соба бр.7

Напомена:
Служба даје све врсте усмених правних савета, врши израду разних врста писмених поднесака (уговори, тужбе, жалбе) по цени од 25% адвoкатске тарифе.

Правна помоћ се пружа лицима са пребивалиштем на територији општине Раковица