Здравство

 

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

www.dzrakovica.rs

В.Д. директора- др Добрила Васић, специјалиста опште медицине, телефон:+38111 3054-401

Главна сестра- вмс Славица Коневић, Телефон:+38111 3054-426

Заштитник права осигураних лица- дипл. инж. Саша Басаровић, Телефон:+38164 8522-722

 

 ОБЈЕКАТ КАНАРЕВО БРДО

Адреса: Српских ударних бригада 6

Телефони: +38111 3052-000

 

Служба за здравствену заштиту одраслих становника са кућним лечењем и поливалентном патронажом:

Општа медицина

Телефон: +38111 3052-033, 3052-063, 3052-058, 3052-050

Кућно лечење

Телефон: +38111 3593-808

 

Поливалентна патронажа

Телефон: +38111 3052-060

Саветовалиште за дијабетес:

Телефон: +38111 3591 165/63

 

Служба за здравствену заштиту деце и школске деце:

Педијатрија предшколска

Телефони: +38111 3052-025

Педијатрија школска:

Телефон: +38111 3052-064

Развојно саветовалиште:

Телефон: +38111 3591 777/26

Саветовалиште за малу децу:

Телефони: +38111 3591 692; 3591 777/25

Саветовалиште за школску децу:

Телефон: +38111 3591 777/64

 

Служба за здравствену заштиту жена:

Гинекологија

Телефон: +38111 3052-041

 

Служба за стоматолошку здравствену заштиту:

Одсек стоматолошке здравствене заштите одраслих

Телефон: +38111 3052-095, 3052-095, 3052-094, 3052-093,

– снимање зуба: +38111 3052-091

– стоматолошка протетика одраслих: +38111 3052-089

Одсек превентивне дечије стоматологије и ортодонције:

Телефон: +38111 3591 165/89

 

Служба за консултативно – специјалистичку делатност:

Интерна медицина

Телефон: +38111 3052-074

Оториноларингологија

Телефон: +38111 3052-078

Офталмологија

Телефон:+38111 3052-079

Неуропсихијатрија

Телефон:+38111 3052-081

Социјални радник

Телефон: +38111 3052-084

Психолог

Телефон: +38111 3052-085

 

Служба за радиолошку, ултразвучну и лабораторијску дијагностику:

Лабораторија

Телефон: +38111 3052-052

Рентгенологија

Телефон: +38111 3052-038

Ултразвучна дијагностика

Телефон:+38111 3052-035

 

Служба физикалне медицине и рехабилитације:

Физикална медицина

Телефон: +38111 3052-010, 3052-013, 3052-016, 3052-018

 

ОБЈЕКАТ ЛАБУДОВО БРДО

Адреса: 11. Крајишке дивизије 57

Телефон: +38111 2335 355 централа

 

 

Служба за здравствену заштиту одраслих становника са кућним лечењем и поливалентном патронажом:

Општа медицина

Телефон: +38111 2335 985

Поливалентна патронажа

Телефон: +38111 2321 041

 

Служба за здравствену заштиту деце и школске деце:

Педијатрија предшколска

Телефон: +38111 2321 041

Педијатрија школска:

Телефон: +38111 2321 041

Саветовалиште за малу децу:

Телефон: +38111 2321 041

Саветовалиште за школску децу:

Телефон: +38111 2321 041

 

Служба за здравствену заштиту жена:

Гинекологија

Телефон: +38111 2335 355

 

Служба за стоматолошку здравствену заштиту:

Одсек стоматолошке здравствене заштите одраслих

Телефон: +38111 2321 031

Одсек превентивне дечје стоматологије и ортодонције:

Телефон: +38111 2321 031

 

Служба за радиолошку, ултразвучну и лабораторијску дијагностику:

Лабораторија

Телефон: +38111 2335 355

 

ОБЈЕКАТ РАКОВИЦА

Адреса: Краљице Јелене 22

Телефони: +38111 3051-401 централа

 

Служба за здравствену заштиту одраслих становника са кућним лечењем и поливалентном патронажом:

Општа медицина

Телефон: +38111 3594 765

Поливалентна патронажа

Телефон: +38111 2561 322/113

 

Служба за здравствену заштиту деце и школске деце:

Педијатрија предшколска

Телефони: +38111 2561 921; 2561 322/140

Педијатрија школска

Телефон: +38111 2561 322/133

Саветовалиште за малу децу

Телефони: +38111 2561 921; 3561 322/140

Саветовалиште за школску децу

Телефон: +38111 2561 322/137

Саветовалиште за младе

Телефон: +38111 2561 322/137

 

Служба за здравствену заштиту жена:

Гинекологија

Телефон: +38111 2561 322/133

 

Служба за стоматолошку здравствену заштиту:

Одсек стоматолошке здравствене заштите одраслих

Телефон: +38111 3051-417, 3054-418

Одсек превентивне дечије стоматологије и ортодонције

Телефон: +38111 2561 322/119

 

Служба за консултативно – специјалистичку делатност:

Социјалана медицина, статистика и информатика

Телефон: +38111 3051-427

 

Служба за радиолошку, ултразвучну и лабораторијску дијагностику:

Лабораторија

Телефон: +38111 2561 322/129

 

Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове:

Правна служба – заштитник пацијентових права

Телефон: +38111 3055 140

Техничка служба +38111 2561 322/131 /132

Служба за здравствену заштиту одраслих:

Телефон:+38111 3054-421, 3054-431, 3054-438, 3054-439

Служба за здравствену заштиту радника ( медицина рада)

Телефон:+381111 3564-446, 3054-432

 

 

ОБЈЕКАТ РАКОВИЦА 2

Адреса: Краљице Јелене 11

Телефон:+38111 3051-401 централа

Служба за здравствену заштиту деце и омладине:

Телефон:+38111 3054-450 (предшколско)

Телефон:+38111 3054-452 (школско)

Служба за здравствену заштиту жена:

Телефон:+38111 3515-003, 3054-454, 3054-457

Служба за стоматолошку здравствену заштиту:

Телефон:+38111 3054-458 (дечија стоматологија), 3054-459 (протетика)

Одсек поливалентне патронаже

Телефон:+38111 3054-462

 

 

ОБЈЕКАТ РЕСНИК

Адреса: Едварда Грига 18

Телефон: +38111 6549-007 Централа

 

Служба за здравствену заштиту одраслих становника са кућним лечењем и поливалентном патронажом:

Општа медицина

Телефон:+38111 2549 112

Неодложна помоћ

Телефон: +38111 2549 005

 

Служба за здравствену заштиту деце и школске деце:

Педијатрија

Телефон: +38111 6549-118

 

Служба за здравствену заштиту жена:

Гинекологија

Телефон: +38111 2549 113

 

Служба за стоматолошку здравствену заштиту:

Одсек стоматолошке здравствене заштите одраслих

Телефон: +38111 2549 113

 

Служба за радиолошку, ултразвучну и лабораторијску дијагностику:

Лабораторија

Телефон: +38111 2549 006

 

Служба физикалне медицине и рехабилитације:

Физикална медицина

Телефон: +38111 2549 006

 

Индустрија мотора Раковица

Адреса: Патријарха Димитрија 7

Телефон: +38111 3564 050

 

Служба за здравствену заштиту радника:

Медицина рада

Телефон: +38111 3564 050

 

Завод за израду новчаница и кованог новца:

Адреса: Пионирска 2

Телефон: +38111 3544 734

 

Служба за здравствену заштиту радника:

Медицина рада

Телефон: +38111 3544 374

Стоматолошке амбуланте у школама службе за стоматолошку здравствену заштиту:

ОШ “ Иво Андрић“, Ивана Мичурина 38, Телефон:+38111 3593-958

ОШ “ Коста Абрашевић“, Славка Миљковића 83, Телефон:+38111 8041-221, 8041-792

ОШ “ Владимир Роловић“, Омладинско шеталиште 10, Телефон:+38111 2332-882

ОШ “ Бранко Ћопић“, Видиковачки венац 73, Телефон:+38111 2333-917

ОШ “ Никола Тесла“, др Миливоја Петровића 6, Телефон:+38111 3582-563

ОШ “ Франце Прешерн“, Станка Пауновића 45, Телефон:+38111 3581-528

ОШ “ Ђура Јакшић“, Канарево брдо 2, Телефон:+38111 3582-264

ОШ “ 14. Октобар“, Гочка 40, Телефон:+38111 2337-978

XV београдска гимнаѕија, Гочка 40, Телефон:+38111 2322-808, 2322-809

Средња занатска школа, Вукасовићева 21а, Телефон:+38111 3594-104, 3592-404

МШ “ Радоје Дакић“, Мишка Крањца 7, Телефон:+38111 3583-625