Раковица у бројкама

39 984 – број домаћинстава

43 796 – број станова

Раковица је са 244 хектара под шумом и 180 хектара под јавним зеленим површинама.

Према попису из 2011. године на Раковица има 108.413 становника, што је повећање од 9.413 становника у односу на попис из 2002. године када је забележено 99.000 становника. Густина насељености износи 34,5 становника по километру квадратном.

Према подацима Агенције за привредне регистре, на територији Општине Раковица послује око 3200 привредника и привредних друштава.

  • Производња 128 привредних субјеката 4  %
  • Угоститељство 352 привредних субјеката 11 %
  • Трговина на велико и мало 1312 привредних субјеката 41 %
  • Услуге 1408 привредних субјеката 44 %