Борачка питања

1.Утврђивање својства ратног војног инвалида

Одељење:

Одељење за заједничке послове и друштвене делатности

Одсек:

Одсек за борачко инвалидске заштите

Све потребне информације можете добити у канцеларији бр. 7 или на тел. +38111 3593-574 сваког радног дана од 8-16 h

 • захтев за признавање својства ратног војног инвалида
 • лична карта (фотокопија)
 • извод из МКР
 • уверење о држављанству
 • медицинска документација о лечењу из времена настанка оштећења и времена подношења захтева
 • уверење о околностима повређивања (издаје надлежни војни или други надлежни орган)
 • војна књижица (фотокопија)

2.Утврђивање својства мирнодопског војног инвалида

Одељење:

Одељење за заједничке послове и друштвене делатности

Одсек:

Одсек за борачко инвалидске заштите

Све потребне информације можете добити у канцеларији бр. 7 или на тел. +38111 3593-574 сваког радног дана од 8-16 h

 • захтев за признавање својства мирнодопског војног инвалида
 • лична карта (фотокопија)
 • извод из МКР
 • уверење о држављанству
 • медицинска документација о лечењу
 • уверење војне јединице о околностима повређивања или решење о отпуштању из Војске Србије и Црне Горе
 • уверење Војног одсека о времену проведеном на редовном одслужењу војног рока (издаје војни одсек према месту пребивалишта странке)
 • војна књижица (фотокопија)

3.Исплата трошкова сахране по смрти носиоца “Партизанске споменице 1941.“ и “Народног хероја“

Одељење:

Одељење за заједничке послове и друштвене делатности

Одсек:

Одсек борачко инвалидске заштите

Све потребне информације можете добити у канцеларији бр. 7 или на тел. +38111 3593-574 сваког радног дана од 8-16 h

 • захтев за признавање за наведену накнаду
 • фотокопија „Партизанске споменице 1941“
 • извод из матичне књиге умрлих
 • фотокопија личне карте за подносиоца захтева и покојног носиоца „Партизанске споменице 1941“
 • уверење о држављанству за подносиоца захтева
 • изјава два сведока о чињеници да је подносилац захтева сносио трошкове сахране умрлог носиоца споменице
 • рачун погребног предузећа као доказ о сахрани

4. Признање права на путничко моторно возило

Одељење:

Одељење за заједничке послове и друштвене делатности

Одсек:

Одесек борачко инвалидске заштите

Све потребне информације можете добити у канцеларији бр. 7 или на тел. +38111 3593-574 сваког радног дана од 8-16 h

 • захтев за признавање права на путничко моторно возило
 • решење о признатом својству (важи за инвалиде I групе – 100% инвалидитета)
 • саобраћајна дозвола претходно добијеног путничког возила

5.Породична инвалиднина по умрлом војном/мирнодопском инвалиду до VII групе за супружника са децом

Одељење:

Одељење за заједничке послове и друштвене делатности

Одсек:

Одсек борачко инвалидске заштите

Све потребне информације можете добити у канцеларији бр. 7 или на тел. +38111 3593-574 сваког радног дана од 8-16 h

 • захтев за признавање права на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду
 • фотокопија личне карте
 • извод из МКВ
 • изјава два сведока да се удова није преудала
 • изхвод из МКР за подносиоца захтева и децу
 • потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 година живота
 • уверење о држављанству за подносиоца захтева и децу
 • извод из МКУ за покојног војног инвалида

6.Породична инвалиднина по умрлом војном/мирнодопском инвалиду до VII групе за супружника

Одељење:

Одељење за заједничке послове и друштвене делатности

Одсек:

Одсек борачко инвалидске заштите

Све потребне информације можете добити у канцеларији бр. 7 или на тел. +38111 3593-574 сваког радног дана од 8-16 h

 • захтев за признавање права на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду
 • фотокопија личне карте
 • извод из МКВ
 • изјава два сведока да се удова није преудала
 • изхвод из МКР за подносиоца захтева и децу
 • потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 година живота
 • уверење о држављанству за подносиоца захтева и децу
 • извод из МКУ за покојног војног инвалида

7.Право на породичну инвалиднину по палом борцу као самосталном кориснику/са сауживаоцима

Одељење:

Одељење за заједничке послове и друштвене делатности

Одсек:

Одсек борачко инвалидске заштите

Све потребне информације можете добити у канцеларији бр. 7 или на тел. +38111 3593-574 сваког радног дана од 8-16 h

 • захтев за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу
 • лична карта или избегличка легитимација (фотокопија)
 • извод из МКВ
 • изјава два сведока да се удова није преудала
 • извод из МКР за децу
 • потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 година живота
 • уверење о држављанству за подносиоца захтева и децу
 • уверење о околностима погибије палог борца (издаје надлежан војни орган)
 • извод из МКР и МКУ за лице од кога се изводи право

8.Признање права на породични додатак

Одељење:

Одељење за заједничке послове и друштвене делатности

Одсек:

Одсек борачко инвалидске заштите

Све потребне информације можете добити у канцеларији бр. 7 или на тел. +38111 3593-574 сваког радног дана од 8-16 h

 • захтев за остваривање права на породични додатак
 • лична карта (фотокопија)
 • извод из МКР за подносиоца захтева
 • извод из МКВ
 • уверење о држављанству за подносиоца захтева
 • доказ о приходима домаћинства
 • уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности)
 • доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република из општине у којој су живели

9.Признање права на ортопедски додатак

Одељење:

Одељење за заједничке послове и друштвене делатности

Одсек:

Одсек борачко инвалидске заштите

Све потребне информације можете добити у канцеларији бр. 7 или на тел. +38111 3593-574 сваког радног дана од 8-16 h

 • захтев за признавање права на ортопедски додатак
 • налаз лекара специјалисте о здравственом стању организма, а које је непосредна последица задобијене ране, повреде, озледе или болести која је проузроковала тешко оштећење екстремитета

10.Признање права на накнаду за време незапослености

Одељење:

Одељење за заједничке послове и друштвене делатности

Одсек:

Одсек борачко инвалидске заштите

Све потребне информације можете добити у канцеларији бр. 7 или на тел. +38111 3593-574 сваког радног дана од 8-16 h

 • захтев
 • уверење да је војни инвалид незапослено лице (издаје Завод за тржиште рада)
 • копија радне књижице
 • уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности)
 • доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република из општине у којој су живели
 • доказ из Агенције да не обавља приватну делатност

11.Признање права на додатак за негу и помоћ

Одељење:

Одељење за заједничке послове и друштвене делатности

Одсек:

Одсек борачко инвалидске заштите

Све потребне информације можете добити у канцеларији бр. 7 или на тел. +38111 3593-574 сваког радног дана од 8-16 h

 • захтев за признавање права на додатак за негу и помоћ
 • налаз лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи другог лица

12.Признавање права на додатак за негу

Одељење:

Одељење за заједничке послове и друштвене делатности

Одсек:

Одсек борачко инвалидске заштите

Све потребне информације можете добити у канцеларији бр. 7 или на тел. +38111 3593-574 сваког радног дана од 8-16 h

 • захтев за признавање права на додатак за негу
 • налаз лекара специјалисте о потреби за негом

13.Накнада погребних трошкова корисника месечног новчаног примања

Одељење:

Одељење за заједничке послове и друштвене делатности

Одсек:

Одсек борачко инвалидске заштите

Све потребне информације можете добити у канцеларији бр. 7 или на тел. +38111 3593-574 сваког радног дана од 8-16 h

  захтев

 • МКУ –корисника
 • Рачуни о сахрањиванју
 • Фотокопија личне карте лица које подноси трошкове сахране са доказом о сродству лица

14.Исплата трошкова сахране по смрти ратног/мирнодопског војног инвалида

Одељење:

Одељење за заједничке послове и друштвене делатности

Одсек:

Одсек борачко инвалидске заштите

Све потребне информације можете добити у канцеларији бр. 7 или на тел. +38111 3593-574 сваког радног дана од 8-16 h

 • захтев на признавање права на једнократну помоћ
 • извод из МКУ војног инвалида
 • фотокопија личне карте подносиоца захтева
 • изјаве два сведока о чињеници да је подносилац захтева живео у истом домаћинству са војним инвалидом или се стара о о њему најмање годину дана пре смрти

15.Захтев за обуставу личне-породичне инвалиднине

Одељење:

Одељење за заједничке послове и друштвене делатности

Одсек:

Одсек борачко инвалидске заштите

Све потребне информације можете добити у канцеларији бр. 7 или на тел. +38111 3593-574 сваког радног дана од 8-16 h

 • захтев за обуставу личне – породичне инвалиднине
 • МКУ
 • фотокпија личне карте подносиоца захтев

16.Захтев за обуставу породичне инвалиднине по престанку редовног-ванредног школовања

Одељење:

Одељење за заједничке послове и друштвене делатности

Одсек:

Одсек борачко инвалидске заштите

Све потребне информације можете добити у канцеларији бр. 7 или на тел. +38111 3593-574 сваког радног дана од 8-16 h

 • захтев за обуставу породичне инвалиднине по престанку редовног школовања
 • МКР лица корисника
 • Потврда школе/факултета да је корисник окончао школовање/образовање

17.Захтев за доделу ортопедског помагала

Одељење:

Одељење за заједничке послове и друштвене делатности

Одсек:

Одсек борачко инвалидске заштите

Све потребне информације можете добити у канцеларији бр. 7 или на тел. +38111 3593-574 сваког радног дана од 8-16 h

 • захтев за признавање права на ортопедска и друга помагала
 • предлог лекара специјалисте за ортопедска помагала
 • уверење Фонда за здравствену заштиту о коришћењу помагала по прописима Фонда

18.Захтев за повећање процента инвалидитета услед погоршања здравственог стања

Одељење:

Одељење за заједничке послове и друштвене делатности

Одсек:

Одсек борачко инвалидске заштите

Све потребне информације можете добити у канцеларији бр. 7 или на тел. +38111 3593-574 сваког радног дана од 8-16 h

 • захтев за повећање процента инвалидитета
 • извештаји лекара специјалисте да није старији од 6 месеци,и остала лекарска документација

19.Право на борачки додатак

Одељење:

Одељење за заједничке послове и друштвене делатности

Одсек:

Одсек борачко инвалидске заштите

Све потребне информације можете добити у канцеларији бр. 7 или на тел. +38111 3593-574 сваког радног дана од 8-16 h

 • захтев за признавање права на борачки додатак
 • потврда о радном односу коју издаје послодавац
 • потврда о висини исплаћене месечне зараде (издаје послодавац)
 • потврда о минималној заради по колективном уговору

20.Право на увећану породичну инвалиднину по палом борцу

Одељење:

Одељење за заједничке послове и друштвене делатности

Одсек:

Одсек борачко инвалидске заштите

Све потребне информације можете добити у канцеларији бр. 7 или на тел. +38111 3593-574 сваког радног дана од 8-16 h

 • захтев за увећану породичну инвалиднину по палом борцу
 • МКР за децу
 • потрвде о редовном школовању за децу