Сервис грађана

Грађанин инспектор

Попуњавањем формулара можете да пријавите комуналне, грађевинске и друге проблеме из свог окружења које уочите, а који ометају нормалан рад и живот…. прочитај више


Наручивање докумената

Наручивање путем интернета извода из матичних књига рођених, венчаних, умрлих и уверења из књиге држављана…. прочитај више


Инфо центар – Служба за обавештавање

Грађани на дежурне телефоне ове службе могу да пријаве комуналне и грађевинске проблеме (бесправну градњу), ванредне ситуације…. прочитај више


Инспекције

Грађевинска инспекција,Комунална инспекција…. прочитај више


Одсек за комуналне послове

стручно-технички преглед документације у поступку издавања одобрења за постављање летњих башта, тезги, киоска…. прочитај више


Стамбени послови

Исељење бесправно усељених лица из станова и заједничких просторија,издавање потврде о откупу стана у целости,откуп стана,закуп стана…. прочитај више


Инвестирајте у Раковицу


Радне књижице

Издавање радне књижице,nакнадни упис стручне спреме у радну књижицу…. прочитај више


Друштвене делатности

Издавање уверења о просечном месечном износу по члану домаћинства ради остваривања права на ученичко-студентску стипендију…. прочитај више


Борачка питања

Утврђивање својства ратног војног инвалида,утврђивање својства мирнодопског војног инвалида,исплата трошкова сахране по смрти носиоца “Партизанске споменице 1941.“ и “Народног хероја“…. прочитај више


Избегла и расељена лица

Признавање статуса расељеног лица са Косова и Метохије Повереништво за избеглице Раковице…. прочитај више


Бирачки списак

Упис, брисање, измена, допуна и исправка бирачког спискa…. прочитај више


Грађанска стања

Исправка и допуна података у матичним књигама…. прочитај више


Матичне књиге


Општа управа – писарница

Овера изјаве два сведока,овера личних изјава,овера потписа,овера преписа,овера пуномоћја,овера рукописа…. прочитај више


Правна помоћ

Служба даје све врсте усмених правних савета, врши израду разних врста писмених поднесака (уговори, тужбе, жалбе)…. прочитај више


Грађевински послови


Информатор о раду

Информатор о раду Градске општине Раковица садржи податке који су од значаја за начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја…. прочитај вишеСкупштине станара

Скупштину зграде чине сви власници станова и посебних делова зграде (гаража, локала).Скупштина се може образовати уколико је присутно више од половине власника станова и…. прочитај више