Општа управа – писарница

Овера изјаве два сведока

Одељење:

Одељење за општу управу

Одсек:

Писарница

Потребна документација:

 • Образац – најмање 2 примерка
 • Личне карте сведока
 • Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца:

Шалтер 1,2,3,4,5

Напомена везана за документацију:

Уколико изјава треба да садржи више текста него што дозвољава простор обрасца, не мора се користити образац.

Једна копија остаје у архиви Општине.

Републичка административна такса:

690 дин.

Наведена такса важи за један лист примерка, и за сваки следећи оверени лист примерка плаћа се по 380 дин.

Текући рачун:

840-742221843-57

Број модела:

97

Позив на број:

29-120

Место предаје документације:

шалтери 1,2,3,4,5

Место решавања предмета:

шалтери 1,2,3,4,5

Радно време са странкама:

радним даном 08.00-18.00

Напомена:

Неопходно је лично присуство сведока. Присуство странке којој се изјава даје није неопходно.


Овера личних изјава

Одељење:

Одељење за општу управу

Одсек:

Писарница

Потребна документација:

 • Важећа лична карта, а за странце важећи пасош
 • Документа за оверу
 • Доказ о уплаћеној такси

Републичка административна такса:

690 дин.

Наведена такса важи за један лист примерка, и за сваки следећи оверени лист примерка плаћа се по 380 дин.
Текући рачун:

840-742221843-57

Број модела:

97

Позив на број:

29-120

Место предаје документације:

шалтери 1,2,3,4,5

Место решавања предмета:

шалтери 1,2,3,4,5

Радно време са странкама:

радним даном 08.00-18.00

Напомена:

Неопходно је лично присуство


Овера потписа

Одељење:

Oдељење за општу управу

Одсек:

Писарница

Потребна документација:

 • Образац – најмање 2 примерка
 • Важећа лична карта, а за странце важећи пасош
 • Доказ о уплаћеној такси

Напомена везана за документацију:

Један примерак остаје у архиви Општине

Републичка административна такса:

690 дин

Наведена такса важи за један лист примерка, и за сваки следећи оверени лист примерка плаћа се по 380 дин.
Текући рачун:

840-742221843-57

Број модела:

97

Позив на број:

29-120

Место предаје документације:

шалтери 1,2,3,4,5

Место решавања предмета:

шалтери 1,2,3,4,5

Радно време са странкама:

радним даном 08.00-18.00

Напомена:

Неопходно је лично присуство


Овера преписа

Одељење:

Одељење за општу управу

Одсек:

Писарница

Потребна документација:

 • Оригинал документа на увид
 • Најмање 2 копије документа
 • Доказ о уплаћеној такси

Напомена везана за документацију:

Једна копија остаје у архиви Општине

Републичка административна такса:

690дин

Наведена такса важи за један лист примерка, и за сваки следећи оверени лист примерка плаћа се по 380 дин.
Текући рачун:

840-742221843-57

Број модела:

97

Позив на број:

29-120

Место предаје документације:

шалтери 1,2,3,4,5

Место решавања предмета:

шалтери 1,2,3,4,5

Радно време са странкама:

радним даном 08.00-18.00


Овера пуномоћја

Одељење:

Одељење за општу управу

Одсек:

Писарница

Потребна документација:

 • Образац или документ за потпис (пуномоћје, овлашћење…) – најмање 2 примерка
 • Важећа лична карта, а за странце важећи пасош
 • Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца:

Шалтер 1,2,3,4,5

Напомена везана за документацију:

Једна копија остаје у архиви Општине

Републичка административна такса:

560 дин

Наведена такса важи за један лист примерка, и за сваки следећи оверени лист примерка плаћа се по 250 дин.
Текући рачун:

840-742221843-57

Број модела:

97

Позив на број:

29-120

Место предаје документације:

шалтери 1,2,3,4,5

Место решавања предмета:

шалтери 1,2,3,4,5

Радно време са странкама:

радним даном 08.00-18.00

Напомена:

Неопходно је лично присуство


Овера рукописа

Одељење:

Одељење за општу управу

Одсек:

Писарница

Потребна документација:

 • Документа за оверу – најмање 2 примерка
 • Важећа лична карта, а за странце важећи пасош
 • Доказ о уплаћеној такси

Напомена везана за документацију:

Један примерак остаје у архиви Општине

Републичка административна такса:

690дин

Наведена такса важи за један лист примерка, и за сваки следећи оверени лист примерка плаћа се по 380 дин.
Текући рачун:

840-742221843-57

Број модела:

97

Позив на број:

29-120

Место предаје документације:

шалтери 1,2,3,4,5

Место решавања предмета:

шалтери 1,2,3,4,5

Радно време са странкама:

радним даном 08.00-18.00

Напомена:

Неопходно је лично присуство