Информисање и управљање административно-информационим системом

 • Одељење за информисање и управљање административно информационим системом врши послове: информисања и пропагандe
 • сарађује са медијима (тв, радио станице, дневна штампа) ради информисања шире јавности, планира и конципира информативно-пропагандне материјале у Општини
 • по потреби организује конференције за новинаре и гостовања на телевизији и радио станицама
 • пише саопштења за јавност и доставља их медијима
 • извештава и прати рад Скупштине општине Раковица
 • припрема Билтен – Наша Раковица, путем кога дистрибуира вести и информације о раду органа Општине
 • најављује догађаје свим медијима, припрема и ажурира новинску документацију, о чему свакодневно обавештава функционере путем прес – клипинга
 • проналази и доставља одговоре на постављена питања новинара
 • поставља и ажурира интернет презентацију Општине
 • води базу података запослених у Општинској управи, Пословном центру и Пореској управи Раковице
 • издаје налог за израду идентификационих картица запослених и стара се о њиховом ажурирању
 • одговара на питања грађана, која им прослеђују Беоком и Беоинфо, а на која доставља одговоре у писаном облику
 • сарађује са свим школама на територији Општине Раковица, СКГО (где има и свог представника), Црвеним крстом Раковице, локалним листом – Наше новине и Спортским савезом Раковице
 • сагледава потребе и предлаже мере за увођење и функционисање информационог система у Управи
 • предлаже мере обуке запослених приликом коришћења информационог система и даје предлоге за увођење техничке подршке развоја информационог система
 • предузима мере око интеграције општинског информационог система у интегрални информациони систем градске и републичке Управе
 • сарађује са градским Заводом за информатику и статистику и осталим одговарајућим градским и републичким службама
 • опслужује скупштинска радна тела из своје надлежности и врши и друге послове у складу са Законом и другим прописима

Начелник Одељења за информисање и управљање административно информационим системом Душица Стојковић

info@rakovica.rs

тел.+381 (11)7850-144