Комунална предузећа и службе

ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
www.bvk.co.rs
Контакт центар: +38111 3606 606 (00-24)

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“
www.beoelektrane.rs
Позивни центар: +38111 2093 101
Рекламације на грејање: +38111 2093 011 (07.00-19.00)
Цурење грејних инсталација: +38111 2093 100 (00-24)
Прикључење на топловод: +38111 2224 710 (08.00-14.00)

ЈКП „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ“
www.bgpijace.rs
Информациони центар: +38111 3806 450
– Пијаца Миљаковац, Варешка бб, тел. +38111 358 2 565
– Пијаца Ново Кијево, Јагодинска бб, тел. +38111 2330 342
– Пијаца за продају старих ствари и робе са грешком, Варешка бб, тел. +38111 3582 565
– Пијаца Видиковац, Партизанска 92, тел. +38111 2335 937

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД“
www.zelenilo.rs
Инфо-центар: +38111 2630 506 (07.30-15.30)
Хитне интервенције: +38111 2650 683 (00-24)
– РЈ Топчидер, Сарајевска бб, тел. +38111 2684 690

ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“
www.gradskacistoca.rs
Инфо телефон: +38111 3294 901 (07.00-15.00)
– Погон Раковица, Адреса: Борска 9а Телефон: +38111 3591 921; 3591 364

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“
www.parking-servis.rs
Кол центар: +38111 3035 400 (00-24)
Служба за транспорт и пренос – „паук“: +38111 3017 070 (00-24)

ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“
www.beogradput.com
Кол центар: +38111 3818 101 (00-24)
Дежурна служба за радове на улицама: +38111 2765 382, 2750 891 (00-24)
Дежурна служба за саобраћајну сигнализацију: +38111 2071 720

ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО“
www.stambeno.com
Служба хитних интервенција: +38111 3950 300 (00-24)
Кориснички сервис: +38111 3950 415 (08.00-16.00)
Кол центар: +38111 3537 777 (00-24)
– РЈ Раковица, Борска 40, +38111 3950 373

ЈКП „ИНФОСТАН“
www.infostan.rs
– Раковица, Борска 40, тел. +38111 3582 327

ЈКП „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“
www.beogradskagroblja.rs
Дежурни центар: +38111 2071 333, 2071 377 (00-24)
Инфо-центар: +38111 2071 304, 2083 476 (07.00-15.00)

„ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА“ ЈП
Његошева 84, тел. +38111 2449 494, www.beoland.com

„УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА“ ЈП
Палмотићева 30, тел. +38111 3331 500, www.urbel.com

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Инфо служба: +38111 3229 000 (08.30-16.30)

ЕПС „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД“
www.edb.rs
Информативни центар: +38111 3957 777
Диспечерска служба, тел. +38111 2455 384, 2455 983
Анонимна пријава неовлашћеног коришћења: 0800 360300 (бесплатан телефонски број доступан 24 часа дневно)

ЕПС – ЕДБ „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“

www.bg-osvetljenje.rs
Булевар Краља Александра 73 а

Тел. +38111 4405 100 (00-24), факс 2661 825

„ДИМНИЧАР“ АД
www.dimnicar.com
Делиградска 26, тел. +38111 2646 355, 2646 278, факс 011/264 64 64

ЈП „СРБИЈАГАС“
www.srbijagas.rs
Диспечерски центар: +38111 2604 130 (00-24)
Инфо центар за грађане: +38111 7129 237

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА БЕОГРАД
Служба комуналне зоохигијене, тел. +38111 3293 099

БЕОГРАДСКИ КОМУНАЛНИ СЕРВИС
0800 110 011 (07.00-22.00)