Јавно предузеће „Пословни центар Раковица“

Јавно предузеће „Пословни центар Раковица“ почело је да ради у марту 2003. године. За протеклих девет година остварило је значајне пословне резултате, а успешно пословање и репутацију градило је на провереним вредностима.

Јaвно предузеће „Пословни центар Раковица“ је тржишно предузеће које се финансира из сопствених прихода и не оптерећује буџет општине. Доказ доброг пословања су многобројни пројекти финансирани пре свега властитим средствима.Током пословања интереси предузећа нераскидиво су повезани са интересима локалне заједнице – општине Раковица.

Одговорност за напредак локалне заједнице је прворазредни циљ ЈП „Пословни центар Раковица“, које је стратешки оријентисано на стална улагања у локалну заједницу и локалне пројекте. Та стратегија огледа се у бројним акцијама и пословима који имају за циљ унапређење квалитета живота наших суграђана. Такви пројекти укључују гасификацију насеља Миљаковац , изградњу стамбених објеката у улицама Миле Димић и Водице, градњу азила за псе у Реснику, као и изградњу капеле, приступног пута и ограде на Манастирском гробљу. ЈП „Пословни центар Раковица“ изградило је и нове стазе и помоћне објекте на Ресничком и Кнежевачком гробљу, а изградило је и стотинак нових паркинг места око пијаце на Видиковцу.

Окосница пословне стратегије је и политика социјалне одговорности. У оквиру предузећа таква политика укључује вишеструке акције помоћи запосленима ради очувања њиховог животног стандарда и здавља што подразумева и грађење свести код сваког појединца о значају његовог доприноса учинку предузећа. Такође, ЈП „Пословни центар Раковица“ је током протеклих година више пута, на различите начине, помагало локалне спортске клубове и институције културе, а спонзорисало је и културне манифестације.

ЈП „Пословни центар Раковица“ стално се оријентише ка новим пословним могућностима и изазовима, у интересу грађана општине Раковица.

Tелефон Пословног центра:

+381 11 3051 722

Мејл: office@poslovnicentarrakovica.rs

Сајт: www.poslovnicentarrakovica.rs